За Нас

Договори, заявления за регистрация и членство

Изисквания за годишни документи на КПС ВАРНА

1.Актуална снимка;
2.Акта за раждане или лична карта, ако състезателят е навършил 14 години;
3.Заявление – избира се типа заявление в зависимост от възрастта на 
състезателя;
4.Договор за спортна подготовка и квалификация – избира се договора в 
зависимост от възрастта на състезателя;
5.Етичен Кодекс на състезателя – избира се документа в зависимост от 
възрастта на състезателя;
6.Етичен Кодекс на родителя;
7.Декларация родители 2023;
8.Медицинско удостоверение по образец;
9.Застраховка;

Файлове
молба за асоциирано членство 29 KB
Декларация сигласие 14 KB
Заявление Регистрация до 14г. 16 KB
Заявление Регистрация от 14г. до 18 г. 17 KB
Етичен Кодекс под 16г. 19 KB
Етичен Кодекс Родители 19 KB
Етичен Кодекс състезатели над 16 г. 19 KB
Договор под 18 52 KB
Договор 18 + г. 50 KB

Последни новини

Интересуваш се от КПС Варна?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни