За Нас

Договори, заявления за регистрация и членство

Изисквания за годишни документи на КПС ВАРНА

В зависимост от това детето в коя възраст е

всеки родител е длъжен да свали, попълни и предаде следните документи :

 

1.Договор за сп. подготовка 14 - 18 годишна възраст в 2 екземпляра

2. Договор за сп. подготовка до 14 годишна възраст  в 2 екземпляра

3. Договор за сп. подготовка за 18 и по - голяма възрастова група в 2 екземпляра

4. Заявление за "Асоциирано членство" - 1 екземпляр

5. Заявление за регистрация до 14 годишна възраст - 2 екземпляра

6. Заявление за регистрация от 14 до 18 годишна възраст - 2 екземпляра

7.Заявление за регистрация за 18 +  годишна възраст - 2 екземпляра

8. Картотека - 2 бр. (само за нови деца които нямат картотека и не са участвали от името на КПС ВАРНА)

 

Срок за изпълнение 15.10.2020г.

Файлове
картотека 2021-2022г. 34 KB
молба за асоциирано членство 29 KB
декларация съгласие 15 KB
договор до 18г. 50 KB
договор 18 + 46 KB
заявление до 14 17 KB
заявление регистрация 18+ 17 KB
заявление регистрация от 14 до 18г. 18 KB

Последни новини

Интересуваш се от КПС Варна?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни