За Нас

Договори, заявления за регистрация и членство

Изисквания за годишни документи на КПС ВАРНА

1.Актуална снимка;
2.Акта за раждане или лична карта, ако състезателят е навършил 14 години;
3.Заявление – избира се типа заявление в зависимост от възрастта на 
състезателя;
4.Договор за спортна подготовка и квалификация – избира се договора в 
зависимост от възрастта на състезателя;
5.Етичен Кодекс на състезателя – избира се документа в зависимост от 
възрастта на състезателя;
6.Етичен Кодекс на родителя;
7.Декларация родители 2023;
8.Медицинско удостоверение по образец;
9.Застраховка;

Последни новини

Интересуваш се от КПС Варна?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни →