Новина

Общо събрание

Общо събрание

КПС ВАРНА Ви уведомява, че на 14.09.2020г. ще се проведе ОС на клуба. Мястото е залата на Юнашки салон (жълтата сграда срещу катедрала), а часа на започване е 18:00ч. 

На дневен ред са следните точки :

1.Приема на доклада за дейността на Сдружението за 2019г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019г.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019г.

4. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението

5. Разни

 

Всеки пълноправен-асоцииран член  на КПС ВАРНА ще има право да предлага нови членове и председател на УС. Който има желание да бъде такъв трябва да подаде молба към клуба преди 20.08.2020г.

 

Молим за спазване на противоепидемичните мерки за сигурност срещу COVID-19

Всеки участник в събранието е длъжен да носи маска на лицето.

Интересуваш се от КПС Варна?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни