Новина

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КПС ВАРНА

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КПС ВАРНА

  • Новини

Управителният съвет (УС) на „КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ ВАРНА“, на
основание чл. чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква
общо събрание (ОС) на членовете на „КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ
ВАРНА“, което да се проведе на 16.10.2023г. от 18:00 часа, на адрес: гр. Варна, ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Покана за Общо събрание - СВАЛИ

Интересуваш се от КПС Варна?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни →