Новина

Покана за редовно Общо събрание на КПС ВАРНА

Покана за редовно Общо събрание на КПС ВАРНА

Управителният съвет (УС) на „КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ ВАРНА“, на
основание чл. чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 ал.2 от устава на сдружението, свиква
редовно общо събрание (ОС) на членовете на „КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ
ВАРНА“, което да се проведе на 28.04.2022г. от 18:00 часа, на адрес: гр. Варна, ВВМУ - Лекционна зала 1

 

Интересуваш се от КПС Варна?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни