Новина

Покана за редовно Общо събрание на КПС ВАРНА

Покана за редовно Общо събрание на КПС ВАРНА

  • Новини

Управителният съвет (УС) на „КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ ВАРНА“, на
основание чл. чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 ал.2 от устава на сдружението, свиква
редовно общо събрание (ОС) на членовете на „КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ
ВАРНА“, което да се проведе на 28.04.2022г. от 18:00 часа, на адрес: гр. Варна, ВВМУ - Лекционна зала 1

 

Интересуваш се от КПС Варна?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни →